Ψηφιακός Πολιτισμός και Αρχαία Φιλοσοφία: μια προσέγγιση για τη διαχείριση της μνήμης - DCAP2019

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
5 Ιουλ 2019 έως 14 Ιουλ 2019
Λέσβος

Κόστος συμμετοχής – Διδακτικό υλικό – Κόστος μετακινήσεων (εκδρομές) – Δίδακτρα:

  • φοιτητές (προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί) που σπουδάζουν στην Ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών Πανεπιστημίων, 150 ευρώ.
  • φοιτητές/πτυχιούχοι/μεταπτυχιακοί Ιδρυμάτων εξωτερικού, 300 ευρώ.