Ψηφιακός Πολιτισμός και Αρχαία Φιλοσοφία: μια προσέγγιση για τη διαχείριση της μνήμης - DCAP2019

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
5 Ιουλ 2019 έως 14 Ιουλ 2019
Λέσβος

Κόστος διαμονής στην Εστία του Πανεπιστημίου και στο Ταβάρι περίπου 250 ευρώ (10 ημέρες).