Ευρωπαϊκή Συνοχή και Διακυβέρνηση. Πολιτισμικές δυναμικές και περιφερειακές πολιτικές - GovArt2021

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
19 Ιουλ 2021 έως 24 Ιουλ 2021
Οινούσσες

Ο τίτλος του Θερινού Σχολείου για τον Ιούλιο του 2021 είναι "Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Συνοχή. Πολιτισμικές δυναμικές και περιφερειακές πολιτικές.". Ο κύριος στόχος του Θερινού Σχολείου είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον προβληματισμό γύρω από την διακυβέρνηση, με κύριο σημείο αναφοράς τον εκδημοκρατισμό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

 

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου για το 2021 θα επιδιώξει να συνδέσει την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τους εμπλεκομένους φορείς (θεσμικά όργανα, κράτη μέλη, μη κρατικούς φορείς, φορείς της ευρείας δημόσιας σφαίρας, δομές της κοινωνίας των πολιτών) με την πολιτική συνοχής της ΕΕ μέσω της δημιουργίας άμεσων πολιτικών θεσμών, που συντελούν και στην αναβάθμιση της.

 

Η Ένωση υπήρξε από την πρώτη εμφάνιση της, στη διάρκεια της δεκαετίας 1950, ένας σημαντικός παγκόσμιος παράγοντας σε μια σειρά θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος. Η θέση αυτή δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ευκαιρία να συμμετάσχει στον παγκόσμιο διάλογο για τη διακυβέρνηση. Η συμμετοχή της Ένωσης ερμηνεύεται ως σημαντική συμβολή αφού υποστηρίζει τη δημιουργία δομών διακυβέρνησης, κατάλληλων για την οργάνωση της ευρωπαϊκής κοινωνίας, ανταποκρινόμενης πλήρως στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Μέσα σε αυτό το κλίμα επιδιώκεται η Ευρωπαϊκή Συνοχή, έτσι ώστε να μπορέσει να αποτελέσει έναν προνομιακό τομέα για το κοινό ενδιαφέρον των δράσεων των εταίρων της Ένωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διάσταση του πολιτισμού και στην επιρροή που ασκεί επί της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, αλλά και στον τρόπο που οι διάφορες διαρθρωτικές πολιτικές της ΕΕ στηρίζουν την πολιτισμική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

 

Το θερινό σχολείο θα πραγματοποιηθεί στις Οινούσσες τον Ιούλιο 2021 και θα προσφέρει πληθώρα μεθόδων διδασκαλίας, αποτελούμενες κυρίως από δραστηριότητες (σεμινάρια, εργαστήρια, στρογγυλά τραπέζια, κλπ.). Ο κύριος στόχος του είναι να παρέχει μια εις βάθος ανάλυση των εφαρμογών της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Συνοχής.

 

Η ομάδα των συνεργαζόμενων καθηγητών έχει άριστη διδακτική και πλούσια ερευνητική εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, που αποτελεί άλλωστε εγγύηση για την επιτυχία των στόχων του Θερινού Σχολείου.

 

Το φετινό Θερινό Σχολείο προσφέρει 3 ECTS στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα και την τελική διαδικασία εξέτασης.