Γεώ-Οικονομία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη - INNOVIS2022

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
9 Ιουλ 2022 έως 23 Ιουλ 2022
Νάξος

Αναλυτικό Πρόγραμμα:

Θερινό Σχολείο Νάξου «Μανώλης Μαρμαράς» 2022 Αναλυτικό Πρόγραμμα:

1η Ημέρα (09-07-2022)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

18:00

20:00

Γεώργιος Κορρές

Σπύρος Αναγνώστου

Εισαγωγή στο Θερινό Σχολείο Νάξου 2022

“Γεω-Οικονομία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

20:00

22:00

Σπύρος Αναγνώστου

Γεώργιος Κορρές

Ανάλυση Θεματικών Ενοτήτων: Οδηγίες Εργασιών

“Γεω-Οικονομία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Panel

2η Ημέρα (10-07-2022)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

12:00

15:00

Σπύρος Αναγνώστου

Γεώργιος Κορρές

Προετοιμασία και Κατανομή Ερευνητικών Εργασιών

“Γεω-Οικονομία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Workshop

18:00

20:00

Γεώργιος Κορρές

Αικατερίνη Κόκκινου

Μια Γεωγραφική & Ιστορική Προσέγγιση των Θεωρειών Κοινωνικό-Οικονομικής Ανάπτυξης

“Γεω-Οικονομία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

20:00

22:00

Ξηρουχάκης Φραγκίσκος

Γεώργιος Κορρές

"Γεωγραφίες της Καινοτομίας: Οι βασικοί πυλώνες του οικοσυστήματος καινοτομίας της περιφέρειας Κρήτης"

“Γεω-Οικονομία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

3η Ημέρα (11-07-2022)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

12:00

15:00

Σπύρος Αναγνώστου

Γεώργιος Κορρές

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών

“Γεω-Οικονομία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Workshop

18:00

20:00

Δημήτριος Σταθάκης

Βασίλειος Γαβαλάς

"Η συμμετοχή του κτηματολογίου στη ρύθμιση της οικονομίας"

“Γεω-Οικονομία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

20:00

22:00

Βασίλειος Γαβαλάς

Γεώργιος Καφφές

Στρογγυλό Τραπέζι: "Κτηματολογίου & Ανάπτυξη"

“Γεω-Οικονομία - Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Panel

4η Ημέρα (12-07-2022)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

12:00

15:00

Σπύρος Αναγνώστου

Γεώργιος Κορρές

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών

“Γεω-Οικονομία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Workshop

18:00

20:00

Σπύρος Αναγνώστου

Γεώργιος Καφφές

"Γεωπολιτική Στρατηγική Ανάλυση & Ανάπτυξη'

“Γεω-Οικονομία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

20:00

22:00

Γεώργιος Κορρές

Γεώργιος Καφφές

Στρογγυλό Τραπέζι: "Γεω-Οικονομία & Ανάπτυξη'

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

5η Ημέρα (13-07-2022)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

12:00

15:00

Σπύρος Αναγνώστου

Βασίλειος Γαβαλάς

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Workshop

18:00

20:00

Γεώργιος Καφφές

Βασίλειος Γαβαλάς

’Φαβέλες και ανάπτυξη, το Βραζιλιάνικο παράδειγμα’

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

20:00

22:00

Γρηγόρης Λαζαράκος

Σπύρος Αναγνώστου

"Νομικό Θεσμικό Πλαίσιο & Αναπτυξιακές Προοπτικές"

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

6η Ημέρα (14-07-2022)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

12:00

15:00

Βασίλειος Γαβαλάς

Σπύρος Αναγνώστου

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Workshop

18:00

20:00

Βασίλειος Γαβαλάς

Γεώργιος Κορρές

"Νησιωτικός Χώρος, Δημογραφική Εξέλιξη & Ανάπτυξη"

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

20:00

22:00

Γεώργιος Μανής

Γεώργιος Κορρές

"Τεχνητή Νοημοσύνη & Ανάπτυξη"

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

7η Ημέρα (15-07-2022)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

12:00

15:00

Σπύρος Αναγνώστου

Γεώργιος Κορρές

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Workshop

18:00

22:00

Αικατερίνη Κόκκινου

Γεώργιος Κορρές

Αποτελεσματικότητα, Αριστοποίηση & Ανάπτυξη

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

20:00

22:00

Σπύρος Αναγνώστου

Γεώργιος Κορρές

Στρογγυλό Τραπέζι:

“Γεω-Οικονομία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

8η Ημέρα (16-07-2022)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

12:00

15:00

Σπύρος Αναγνώστου

Γεώργιος Κορρές

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Workshop

18:00

20:00

Διονύσιος Χιόνης

Γεώργιος Κορρές

"Οικονομική-Ανάπτυξη και ΕΕ"

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

20:00

22:00

Ιάκωβος Ναυπλιώτης

Γεώργιος Κορρές

Στρογγυλό Τραπέζι:

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Panel

9η Ημέρα (17-07-2022)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

12:00

15:00

Γεώργιος Σγουρός

Σπύρος Αναγνώστου

Προετοιμασία & Συγγραφή Ερευνητικών Εργασιών

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Workshop

18:00

20:00

Σπύρος Αναγνώστου

Γεώργιος Κορρές

"Ιστορικές Διαδρομές στον Νησιωτικό Χώρο & στην Ανάπτυξη"

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

20:00

22:00

Γεώργιος Κορρές

Γεώργιος Σγουρός

Στρογγυλό Τραπέζι: “Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

 

 

Panel

10η Ημέρα (18-07-2022)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

12:00

15:00

Γεώργιος Γκαντζιάς

Σπύρος Αναγνώστου

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Workshop

18:00

20:00

Ιωάννης Μάζης

Γεώργιος Γκαντζιάς

"Γεωπολιτική & Ανάπτυξη'

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

20:00

21:00

Γεώργιος Σγουρός

Γεώργιος Γκαντζιάς

"Γεωπολιτική Στρατηγική, Ενέργεια & Ανάπτυξη'

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

20:00

22:00

Ιωάννης Σαριδάκης

Γεώργιος Σγουρός

"Γεωπολιτική Στρατηγική, & Ανάπτυξη'

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

11η Ημέρα (19-07-2022)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

12:00

15:00

Σπύρος Αναγνώστου

Γεώργιος Σγουρός

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Workshop

18:00

20:00

Νικήτας Νικητάκος

Αδαμαντία Κωνσταντάρα

'Τεχνητή νοημοσύνη και έξυπνα νησιά'

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

20:00

21:00

Γεώργιος Γκαντζιάς

Γεώργιος Σγουρός

"Νέες Τεχνολογίες, Πολιτισμός & Ανάπτυξη"

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

21:00

22:00

Γεώργιος Τσομπάνογλου

Γεώργιος Κορρές

"Συνεργατική Στρατηγική & Ανάπτυξη'

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

12η Ημέρα (20-07-2022)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

12:00

15:00

Αδαμαντία Κωνσταντάρα

Σπύρος Αναγνώστου

Προετοιμασία & Συγγραφή Ερευνητικών Εργασιών

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Workshop

18:00

20:00

Δέσποινα Διμέλλη

Γεώργιος Γκαντζιάς

"Χωρροταξικός Σχεδιασμός & Ανάπτυξη στον Νησιωτικό Χώρο"

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

20:00

21:00

Γεώργιος Φίλης

Γεώργιος Σγουρός

“Γεω-Οικονομία & Μέσογειος”

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

21:00

22:00

Ευάγγελος Μανωλάς

Γεώργιος Κορρές

"Η Νάξος την περίοδο 1925-1980 μέσα από τη φωτογραφία"

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

13η Ημέρα (21-07-2022)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

12:00

15:00

Σπύρος Αναγνώστου

Γεώργιος Σγουρός

Προετοιμασία & Συγγραφή Ερευνητικών Εργασιών

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Workshop

18:00

20:00

Αδαμαντία Κωνσταντάρα

Σπύρος Αναγνώστου

‘Μικρά Ασία, Κρυπτό-Χριστιανισμός: Μια Γεωπολιτική Προσέγγιση’

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

20:00

22:00

Αθηνά-Μαρία Αρταβάνη

Γεώργιος Κορρές

Στρογγυλό Τραπέζι: "Γεω-Οικονομία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

14η Ημέρα (22-07-2022)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

12:00

15:00

Σπύρος Αναγνώστου

Γεώργιος Κορρές

Προετοιμασία & Συγγραφή Ερευνητικών Εργασιών

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Workshop

18:00

19:00

Κονδύλη Ιωάννα

Εμμανουήλ Λασκαρίδης

"Θεσμικό Πλαίσιο της Ανάπτυξης"

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

19:00

20:00

Δημήτρης Δεβετζής

Εμμανουήλ Λασκαρίδης

''Ενεργειακή αλληλεγγύη και προστασία του περιβάλλοντος στο ενωσιακό δίκαιο''

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

20:00

22:00

Εμμανουήλ Λασκαρίδης

Δημήτρης Δεβετζής

"Προστασία Περιβάλλοντος και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας"

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

15η Ημέρα (23-07-2022)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

10:00

14:00

Σπύρος Αναγνώστου

Αδαμαντία Κωνσταντάρα

Παρουσιάσεις Ερευνητικών Εργασιών

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη

14:00

16:00

Γεώργιος Κορρές

Σπύρος Αναγνώστου

Στρογγυλό Τραπέζι: Συμπεράσματα, Προτάσεις & Πολιτικές Θερινού Σχολείου Νάξου 2022: "Γεω-Οικονομία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

“Γεω-Οικονομία & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη”

Διάλεξη