Γεώ-Οικονομία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη - INNOVIS2022

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
9 Ιουλ 2022 έως 23 Ιουλ 2022
Νάξος

- Επιστημονική - Οργανωτική επιτροπή / Organizing Committee

  • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Μ. Κορρές, Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Email: gkorres@geo.aegean.gr, Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.geo.aegean.gr/greek/cvs/korres.htm
  • Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναγνώστου Σπύρος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Email: spanagn@geo.aegean.gr
  • Γαβαλάς Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Email: bgav@geo.aegean.gr