Εικόνες Μετανάστευσης στα Νότια Σύνορα. Γεωγραφία & Επικοινωνία για την Κοινωνική Αλλαγή - MIGRIMAGE_GR2022

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας & Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
4 Ιουλ 2022 έως 28 Ιουλ 2022
Λέσβος

https://docs.google.com/forms/d/1rFE7pRslo5_6bD8ttwDfP5Xd3W4glrMHiawpLCNHQ8A/edit 

https://intlprojects2.ugr.es/migrimage_web/en/news/registrations-are-now...

https://docs.google.com/forms/d/1rFE7pRslo5_6bD8ttwDfP5Xd3W4glrMHiawpLCN...

Στο παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να κάνετε αίτηση εγγραφής

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής θα ανοίξει η εφαρμογή τελικής εγγραφής στο θερινό σχολείο

Ευχαριστούμε!