Ναυτιλιακή Πληροφορική και Ροµποτική - Maritime2023

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
3 Ιουλ 2023 έως 12 Ιουλ 2023
Σύρος

 

 

 

Askounis Dimitris National Technical University of Athens, Greece

 

Bletsas Michail MIT Media Lab, USA

 

Adrian Butnaru STC

 

Ferri Gabriele NATO Science and Technology Organisation - Centre for Maritime Research and Experimentation (STO CMRE), Italy 

 

Graser Anita Austrian Institute of Technology

 

Kastrisios Christos Center for Coastal & Ocean Mapping, UNH/NOAA Joint Hydrographic Center Jere A. Chase Ocean Engineering Lab, New Hampshire

 

Millefiori Leonardo NATO Science and Technology Organisation - Centre for Maritime Research and Experimentation (STO CMRE), Italy 

 

Nomikou Evi University of Athens, Greece
Sakr Mahmoud Department of Computer and Decision Engineering, Université libre de Bruxelles

 

Theodoridis Yannis University of Piraeus, Greece

 

Tserpes Konstantinos Harokopio University of Athens

 

Ventikos Nikolaos National Technical University of Athens, Greece
Zante Jill President/Executive Director of MATE Inspiration for Innovation and Co-Principal Investigator at the National Center for Autonomous Technologies.