Πολιτισμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα - MigBord2021

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
5 Ιουλ 2021 έως 15 Ιουλ 2021
Λέσβος

 

Update: The gradual lifting of restrictive measures against Covid-19 pandemic in Greece since mid-May has not been accompanied with drastic reduction of the daily Covid-19 cases.

Given this unstable and complex epidemiological landscape, it is not possible to conduct our Summer School as usual in situ during the period of July.

The Organizing Committee is considering conducting a series of online seminars in Autumn 2021. A relevant announcement will be made as soon as possible.