Πολιτισμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα - MigBord2021

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
5 Ιουλ 2021 έως 15 Ιουλ 2021
Λέσβος

Barak Kalir, Associate Professor, Dept. of Anthropology, University of Amsterdam
                   & Co-Director at the Institute of Migration and Ethnic Studies

Flip Lindo, Research Fellow and Lecturer, Dept. of Anthropology, University of Amsterdam (retired)

Evthymios Papataxiarchis, Professor, Dept. of Social Anthropology and History, University of the Aegean

Elia Petridou, Assistant Professor, Dept. of Social Anthropology and History, University of the Aegean

Effie Plexousaki, Assistant Professor, Dept. of Social Anthropology and History, University of the Aegean

Katerina Rozakou, Research Associate, Social Anthropologist, University of Amsterdam

Pinelopi Topali, Lecturer, Dept. of Social Anthropology and History, University of the Aegean

Persefoni Kerentzi, Administrative Coordinator of the Summer School, University of the Aegean

 

The Summer School receives scientific support from colleagues who specialize in the study of borders and migration:

 

Jane Cowan, Professor, Dept. of Social Anthropology, University of Sussex

Sarah Green, Professor of Social Research, University of Helsinki and Director of EastBordNet

Lenio Myrivili, Assistant Professor, Dept. of Cultural Technology and Communication, University of the Aegean

Electra Petrakou, Assistant Professor, Dept. of Geography, University of the Aegean

Sevasti Trubeta, Assistant Professor, Dept. of Sociology, University of the Aegean