Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Νησιωτική Ανάπτυξη - innovis2013

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
15 Ιουλ 2013 έως 28 Ιουλ 2013
Νάξος

Οι εισηγητές καθηγητές και ερευνητές του Θερινού Σχολείου αποτελούν καταξιωμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας από Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού και της Ελλάδας, ειδικοί στο γνωστικό πεδίο του Θερινού Σχολείου, προερχόμενοι από 10 Διεθνή (Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα) Πανεπιστήμια:

  • Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Τμήμα Πολιτιστικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
  • Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  • George Washington University
  • Nicosia University, Κύπρος

 

Συγκεκριμένα, οι εισηγητές είναι (με αλφαβητική σειρά):

 

1. Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστήμιου Αιγαίου

 

 

 

 

 

 

 

    

2. Μέλη ΔΕΠ από Πανεπιστήμια της Ελλάδας & του εξωτερικού

 

 

 

 

 

 

 

  • Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος: Καθηγητής, Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο (τ. Αντιπρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου): http://topa.gr/cvs/papadaskalopoulos.htm