Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Νησιωτική Ανάπτυξη - innovis2013

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
15 Ιουλ 2013 έως 28 Ιουλ 2013
Νάξος

Τελικό Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων του Θερινού Σχολείου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙα, νησιωτιΚη & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

(Τόπος Διεξαγωγής ΘΠΣ: Αίθουσα Ουρσουλινών, Σχολή Ουρσουλινών, Χώρα Νάξου, Νάξος)

α/α

Ημέρα/

Ημερομηνία

Τίτλος Συνεδρίας

Ώρα έναρξης

Ώρα λήξης

Όνομα Διδάσκοντος/ουσας

1

Δευτέρα 15 Ιουλίου

Coffee Break

17.45

18.00

 

Εισαγωγή, Περιγραφή και Ανάπτυξη του Θερινού Σχολείου Νάξου «Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Τοπική Ανάπτυξη»

18.00

20.00

Καθηγητής, Δρ. Ηλίας Κουρλιούρος, Αν. Καθηγητής, Δρ. Γεώργιος Μ. Κορρές (Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου

Δείκτες Ανθρώπινης Ανάπτυξης για τα Νησιά της Μεσογείου

20.00

22.00

Δρ. Βασίλειος Γαβαλάς, Λέκτορας (Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

2

Τρίτη 16 Ιουλίου

Εισαγωγή στην Ερευνητική Άσκηση του Θερινού Σχολείου Νάξου

10.00

13.00

Δρ. Η. Κουρλιούρος,

Δρ. Γεώργιος Κορρές,

Δρ. Σπύρος Αναγνώστου,

Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου

Coffee Break

17.45

18.00

 

Δημόσιες Δαπάνες, Αποτελεσματικότητα και Τοπική Ανάπτυξη: Μαθήματα και Προοπτικές

18.00

20.00

Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου, Ερευνήτρια, Πανεπιστημίου Γλασκώβης

&

Δρ. Ελένη Μαυραγάνη, Ειδική Επιστήμονας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τεχνικές μάρκετινγκ για τα μνημεία πολιτισμού

18.00

20.00

Δρ. Ελένη Μαυραγάνη, Ειδική Επιστήμονας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

&

Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου, Ερευνήτρια, Πανεπιστημίου Γλασκώβης

Η έρευνα και η καινοτομία παράμετροι ανάπτυξης στον Ευρωπαϊκό και τον Ελλαδικό νησιωτικό χώρο

20.00

22.00

Επίκουρος Καθηγήτρια, Δρ. Δέσποινα Διμέλλη, ( Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης) &

Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου, Ερευνήτρια, Πανεπιστημίου Γλασκώβης

3

Τετάρτη 17 Ιουλίου

Ερευνητική Άσκηση

10.00

13.00

Δρ. Η. Κουρλιούρος,

Δρ. Γεώργιος Κορρές,

Δρ. Σπύρος Αναγνώστου,

Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου

Coffee Break

17.45

18.00

 

Συμμετοχή Πολιτών και η Διαδικασία Τοπικής Απασχόλησης: Θέματα Αμοιβαιότητας και Ανθεκτικότητας

18.00

20.00

Αν. Καθηγητής, Δρ. Γεώργιος Τσομπάνογλου, (Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου)

Τα Οικολογικά Χωριά ως Βιώσιμη Εναλλακτική Λύση στη Σύγχρονη Οικολογική Κρίση

20.00

22.00

Αν. Καθηγητής Δρ. Ευάγγελος Μανωλάς (Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

4

Πέμπτη 18 Ιουλίου

Ερευνητική Άσκηση

10.00

13.00

Δρ. Η. Κουρλιούρος,

Δρ. Γεώργιος Κορρές,

Δρ. Σπύρος Αναγνώστου,

Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου

Coffee Break

17.45

18.00

 

Koινωνικά κινήματα και λαϊκή δημιουργικότητα σε Μεσογειακές ‘Έξυπνες πόλεις’

18.00

20.00

Καθηγήτρια, Δρ. Λίλα Λεοντίδου (Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου)

Η σχέση της σύγχρονης πόλης με τη Μάνα Γη. Μια προσέγγιση από τη σκοπιά της θεωρίας του «ευ ζην» (sumak kawsay) και της κριτικής γεωγραφικής θεωρίας.

20.00

22.00

Δρ. Πετροπούλου Χρυσάνθη, Λέκτορας (Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

5

Παρασκευή 19 Ιουλίου

Ερευνητική Άσκηση

10.00

13.00

Δρ. Η. Κουρλιούρος,

Δρ. Γεώργιος Κορρές,

Δρ. Σπύρος Αναγνώστου,

Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου

Coffee Break

17.45

18.00

 

Η γεωγραφική αναπαράσταση ως μέσο κατανόησης της Ανάπτυξης

18.00

20.00

Αν. Καθηγητής, Δρ. Γεώργιος Σιδηρόπουλος (Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ο Ρόλος του Σχολείου στην Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιωτικών Κοινοτήτων

20.00

22.00

Δρ. Κωνσταντίνος Γαβριλάκης, Λέκτορας (Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) &

Δρ. Σπύρος Αναγνώστου, Ερευνητής ( Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Θέματα βιώσιμης τουριστικής διαχείρισης σε προστατευόμενες νησιωτικές περιοχές: Η περίπτωση του εθνικού Πάρκου του Port-Cros (Γαλλία)

20.00

22.00

Δρ. Κωνσταντίνος Γαβριλάκης, Λέκτορας (Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) &

Δρ. Σπύρος Αναγνώστου, Ερευνητής ( Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

 

 

Coffee Break

17.45

18.00

 

6

Σαββάτο 20 Ιουλίου

Εκπαιδευτική Εκδρομή - Τιμητική Εκδήλωση υπό την αιγίδα της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών και του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α

 

18.00

20.00

Δρ. Γεώργιος Κορρές,

Δρ. Ε. Μαρμαράς,

Δρ. Σπύρος Αναγνώστου,

Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου

7

Κυριακή 21 Ιουλίου

Εκπαιδευτική Εκδρομή στον παραδοσιακό οικισμό του Κάστρου Νάξου (Πρωτεύουσα του Μεσαιωνικού Δουκάτου του Αιγαίου) από τον κ. Ι.Ναυπλιώτη – Σαραντηνό: Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος-Παιδείας-Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α)

10.00

13.00

Δρ. Η. Κουρλιούρος,

Δρ. Γεώργιος Κορρές,

Δρ. Γεώργιος Γκατζιάς

Δρ. Σπύρος Αναγνώστου,

Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου

8

Δευτέρα 22 Ιουλίου

Ερευνητική Άσκηση

10.00

13.00

Δρ. Η. Κουρλιούρος,

Δρ. Γεώργιος Κορρές,

Δρ. Σπύρος Αναγνώστου,

Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου,

Δρ. Γεώργιος Γκατζιάς

 

 

Coffee Break

17.45

18.00

 

 

 

Επιχειρηματικότητα και Τοπική Ανάπτυξη: Μαθήματα και Προοπτικές

 

18.00

20.00

Αν. Καθηγητής, Δρ. Γεώργιος Μ. Κορρές (Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου) &

Δρ. Εμμανουήλ Λασκαρίδης, Ειδικός Επιστήμονας (Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

 

 

Ο ρόλος του νομοθέτη στην επιχειρηματικότητα, καινοτομία και τοπική ανάπτυξη – το παράδειγμα της Νάξου

18.00

20.00

Δρ. Εμμανουήλ Λασκαρίδης Ειδικός Επιστήμονας, (Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

&

Αν. Καθηγητής, Δρ. Γεώργιος Μ. Κορρές, (Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

 

 

Τοπική Ανάπτυξη και Συνεργατικός Σχεδιασμός: Ένα Θεωρητικό Πλαίσιο Ανάλυσης

20.00

22.00

Καθηγητής, Δρ. Ηλίας Κουρλιούρος ( Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

 

Τρίτη 23 Ιουλίου

Ερευνητική Άσκηση

10.00

13.00

Δρ. Η. Κουρλιούρος,

Δρ. Γεώργιος Κορρές,

Δρ. Σπύρος Αναγνώστου,

Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου

 

 

Coffee Break

17.45

18.00

 

 

 

Επιχειρηματικότητα και   Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνιών     και Πληροφόρησης

18.00

20.00

Καθηγήτρια, Δρ. Μαρία Γιαουτζή, (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

 

 

Τουρισμός μακρόχρονης διαμονής: Το τελευταίο στάδιο αστικοποίησης στις Κυκλάδες και οι επιπτώσεις του στο χώρο

20.00

22.00

Καθηγητής, Δρ. Εμμανουήλ Μαρμαράς ( Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνείου Κρήτης)

 

Τετάρτη 24 Ιουλίου

Ερευνητική Άσκηση

10.00

13.00

Δρ. Η. Κουρλιούρος,

Δρ. Γεώργιος Κορρές,

Δρ. Σπύρος Αναγνώστου,

Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου

 

 

Coffee Break

17.45

18.00

 

 

 

Ο Τετραπλός Έλικας Καινοτομίας και η Διπλωματία της Καινοτομίας ως Τρόποι Εξόδου από την Κρίση

18.00

20.00

Καθηγητής, Δρ. Ηλίας Καραγιάννης, George Washington University

& Δρ. Γεώργιος Κορρές,

Δρ. Εμμανουήλ Μαρμαράς,

Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου

 

 

Στρογγυλό Τραπέζι: «Ευρωπαϊκή Κοινωνικό-Οικονομική Ολοκλήρωση: Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη

20.00

22.00

Δρ. Ηλίας Καραγιάννης,

Δρ. Ηλίας Κουρλιούρος,

Δρ. Γεώργιος Κορρές,

Δρ. Γεώργιος Γκατζιάς,

Δρ. Εμμανουήλ Μαρμαράς,

Δρ. Σπύρος Αναγνώστου

Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου

 

Πέμπτη 25 Ιουλίου

Ερευνητική Άσκηση

10.00

13.00

Δρ. Η. Κουρλιούρος,

Δρ. Γεώργιος Κορρές,

Δρ. Σπύρος Αναγνώστου,

Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου

 

 

Coffee Break

17.45

18.00

 

 

 

Η αύξηση της δυνατότητας εργοδότησης μέσα από την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία

18.00

20.00

Αν. Καθηγήτρια, Δρ. Μαρία Μιχαηλίδου, Nicosia University Κοσμήτωρ, School of Business, Cyprus

 

 

Πολιτισμική Διαχείριση, Πολιτισμική Πολιτική και Ψηφιο-Επικοινωνιακό Τοπίο

20.00

22.00

Αν. Καθηγητής, Δρ. Γεώργιος Γκατζιάς, (Τμήμα Πολιτιστικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου)

 

Παρασκευή 26 Ιουλίου

Ερευνητική Άσκηση

10.00

13.00

Δρ. Η. Κουρλιούρος,

Δρ. Γεώργιος Κορρές,

Δρ. Σπύρος Αναγνώστου,

Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου

 

 

Coffee Break

17.45

18.00

 

 

 

Προγραμματισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ελληνικού Νησιωτικού Χώρου

18.00

20.00

Καθηγητής, Δρ. Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

 

Ποιοτικά Πιστοποιημένη Αγροτική Παραγωγή και Παραγωγή Τροφίμων στα Ελληνικά Νησιά

20.00

22.00

Καθηγητής, Δρ. Δημήτρης Σκούρας, (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών)

 

Σαββάτο 27 Ιουλίου

Coffee Break

09.45

10.00

 

 

 

Παρουσιάσεις Εργασιών Ερευνητικής Άσκησης

10.00

12.00

Δρ. Η. Κουρλιούρος,

Δρ. Γεώργιος Κορρές,

Δρ. Εμμ. Μαρμαράς,

Δρ. Σπύρος Αναγνώστου,

Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου

 

 

Κλείσιμο του προγράμματος

12.00

14.00

Δρ. Εμμ. Μαρμαράς,

Δρ. Η. Κουρλιούρος,

Δρ. Γ. Κορρές,

Δρ. Σπύρος Αναγνώστου

 

 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη της Δράση 3

 

Καθ. Αγγελική Δημητρακοπούλου

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του ΘΠΣ

 

Καθηγητής Ηλίας Κουρλιούρος &

 

Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κορρές