Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Νησιωτική Ανάπτυξη - innovis2013

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
15 Ιουλ 2013 έως 28 Ιουλ 2013
Νάξος