Πολιτισμικό Τραύμα: Βία, ριζοσπαστικοποίηση, εξτρεμισμός, και τρομοκρατία - CuTrau2018

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
1 Αυγ 2018 έως 7 Αυγ 2018
Λέσβος

The presentations will be held at the premises of the University of the Aegean, University Hill, Mytilini.

1 August – 7 August 2018. Hours: 09.00-12.00 and 13.00-16.00, Geography Building, 3rd Floor Room B15

http://www1.aegean.gr/aegean2/index.html

A university bus will be used for all those without transportation.