Ελληνική Φιλοσοφία: Αρχαία, Βυζαντινή, Νεώτερη, Σύγχρονη - GPh2021

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
26 Αυγ 2021 έως 4 Σεπ 2021
Σκιάθος

1.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΝΤΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ο Κωνσταντίνος Ράντης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σπούδασε Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία και Παιδαγωγική στην Ελλάδα και τη Γερμανία κι έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο στο Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Br. με τίτλο Zum Verhältnis von Psychoanalyse und „Dialektik der Aufklärung“. Δίδαξε στην Pädagogische Hochschule Freiburg, στην Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και ως Gastwissenschaftler στο Institut für Philosophie του Goethe Universität, Frankfurt am Main. Από τον Ιούνιο του 2010 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στο διδακτικό και ερευνητικό του έργο συνδυάζει την Ιστορία της Φιλοσοφίας τόσο με τη Θεωρητική Φιλοσοφία όσο και την Πρακτική Φιλοσοφία υπό τη σκοπιά της Κριτικής Θεωρίας.

Γνωστικό αντικείμενο

Ιστορία της Φιλοσοφίας

Θέση

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Κριτική Θεωρία
 • Γνωσιοθεωρία – Μεταφυσική
 • Κοινωνική Θεωρία
 • Φιλοσοφία της Φύσης
 • Αισθητική
 • Ψυχανάλυση

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. Psychoanalyse und «Dialektik der Aufklärung», Lüneburg: zu Klampen, 2001. [Eλλ. μτφρ. Ψυχανάλυση και «Διαλεκτική του διαφωτισμού», Αθήνα: Ύψιλον, 2006].
 2. Geist und Natur. Von den Vorsokratikern zur Kritischen Theorie, Darmstadt: WBG, 2004. [Eλλ. μτφρ. Φύσις και πνεύμα. Από τους Προσωκρατικούς στην Κριτική Θεωρία, Αθήνα: Πολύτροπον, 2008].
 3. Καστοριάδης και Μαρξ, Αθήνα: Ύψιλον, 2004.
 4. Εισαγωγή στη διαλεκτική: Από τον Πλάτωνα ως τον Μαρκούζε, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2015.
 5. Herbert Marcuse. Πέραν της αρχής της πραγματικότητας. Πέντε δοκίμια, επιμ. – μτφρ. – apparatus criticus, τόμ. 1: μετάφραση, τόμ. 2: apparatus criticus, Tρίκαλα: Επέκεινα, 2017, 2019

 

2.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ο Θανάσης Σακελλαριάδης είναι μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου εργάζεται από το 2003. Φοίτησε στα μεταπτυχιακά τμήματα σπουδών Φιλοσοφίας των πανεπιστημίων UCLA και Regensburg και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στον τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων,  με θέμα: «Η φιλοσοφία  της γλώσσας στον L. Wittgenstein: Μια κριτική προσέγγιση».

Θέση

Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμος)

Γνωστικό Αντικείμενο

Φιλοσοφία της Επιστήμης   και  Φιλοσοφία της Γλώσσας.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Φιλοσοφία της Επιστήμης,
 • Φιλοσοφία του Νου
 • Φιλοσοφία της Γλώσσας.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. Aπό το Tractatus στις Έρευνες: Η Φιλοσοφική Διαδρομή του L. Wittgenstein. (2006), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 2. “Some Thoughts on Wittgensteinian “Nonsense” and the Use of Metaphor” , Proceedings of the 33d International Wittgenstein Symposium: “Image and Imaging in Philosophy, Science and the Arts” (Kirchberg am Wechsel, Austria 8 – 18 /8/2010). Διαθέσιμο κατόπιν επιλογής και σε μορφή pdf: University of Bergen (Wittgenstein Archives).
 3. “Metaphor as a Hermeneutical Design of the Mental Phenomena: The role of narrative speech in the cognitive field of the Philosophy of Mind.”, Selected Proceedings from the 10th Conference of the Hellenic Semiotics Society : Changing Worlds and Signs of the Times , e Book (PDF), Volos 2016, pp. 730-738.
 4. “A Chance of Searching New Methods in Philosophy: The role of Metaphor in the “Crisis” of Concepts”  in G. Maggini, V. Solomou, H. Karambatzaki, K. Koskeridis (eds),  Philosophy and CrisisII, 2016,   pp. 155 -163.
 5. “Aristotle on Consciousness”, A. Sakellariadis and P. Farantakis PHILOSOPHIA 45 (2015), pp. 175-181.

 

3.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΔΙ.Π, Τμήμα Φιλοσοφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Γιώργος Η. Ηλιόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση τη φιλοσοφία (1987), κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Φιλοσοφία από το ίδιο Πανεπιστήμιο (1993), υπότροφος της D.A.A.D. (Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών) και του I.K.Y. (Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών) και διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Freie Universität (Ελευθέρου Πανεπιστημίου) του Βερολίνου με βαθμό summa cum laude (άριστα). Διεξήγαγε έρευνα στη Γερμανία και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Από το 1992 υπηρέτησε ως καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τη Γερμανία.  Από την άνοιξη του 2019 ανήκει στο Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό του Τομέα και εν συνεχεία του Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Η διδακτορική του διατριβή φέρει τον τίτλο: Ganzes und Teile des Politischen bei Aristoteles (Το όλον και τα μέρη του πολιτικού κατά τον Αριστοτέλη) και έχει εκδοθεί στο Μαρβούργο της Γερμανίας το 2004. Τα επιστημονικά του δημοσιεύματα εντάσσονται στα πεδία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, με έμφαση στην κλασική αττική φιλοσοφία, της φιλοσοφίας του γερμανικού ιδεαλισμού, της διαλεκτικής, της ερμηνευτικής και της πολιτικής φιλοσοφίας. Έχει, επίσης, μεταφράσει στα ελληνικά έργα των Χέγκελ, Χάιντεγκερ και Γκάνταμερ.

 

4.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ, PhD. Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, “St. Kliment Ohridsky” Πανεπιστήμιο Σόφιας.

Ο Νίκος Βλαχάκης γεννήθηκε στο χωριό Βρύσες Μεραμπέλλου Κρήτης (Δημ. Αγ. Νικολάου) το 1967. Σπούδασε Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας Σβετί Κλήμεντ Όχριντσκι, Δημόσια Διοίκηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στην Αθήνα και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στο Center Europeen de Recherches Internationales et Strategiques των Βρυξελλών (2000-03). Τον Ιούνιο του 2020 υποστήριξε την Διδακτορική του Διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας «Σβετί Κλήμεντ Όχριντσκι» με θέμα: «Το δίκαιο των Λαών την εποχή της παγκοσμιοποίησης – Πλευρές της φιλοσοφίας του J.Rawls  και J.Habermas  στις Διεθνείς Σχέσεις. Υπηρέτησε ως Σύμβουλος Τύπου στις Ελληνικές Πρεσβείες Τιράνων, Σόφιας, Βρυξελλών, Βουδαπέστης καθώς και στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Τη διετία 2015-17 υπηρέτησε ως Σύμβουλος Επικοινωνίας επίσης στην Ελληνική Πρεσβεία του Βερολίνου. Έχει διατελέσει επίσης Προϊστάμενος του Τμήματος Ειδικών Θεμάτων (2007-2009) της και του Τμήματος Ανάλυσης και Μελέτης Διεθνών ΜΜΕ (2017-2019) στη ΓΓ Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Σήμερα υπηρετεί στο Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του ΥΠΕΞ. Άρθρα του για τη λογοτεχνία την διεθνή πολιτική και την κοινωνική θεωρία έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες και περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ έχει συμμετάσχει σε διάφορα συνέδρια και ημερίδες πραγματοποιώντας εισηγήσεις. ‘Εχει εκδώσει επίσης τρεις ποιητικές συλλογές και έχει λάβει μέρος σε διεθνή ποιητικά φεστιβάλ στη Λατ. Αμερική, ενώ ποιήματα του έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες.

 

5.  ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ, Master’s Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η Δήμητρα Παπουτσάκη γεννήθηκε το 1968 στα Χανιά Κρήτης. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (1991) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Master’s) στη Φιλοσοφία από το ίδιο πανεπιστήμιο (2001). Στη διπλωματική της εργασία με τίτλο «Ειμαρμένη και Ελευθερία στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία» διερεύνησε τις αιτιοκρατικές αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων από τους Προσωκρατικούς έως τον Πλωτίνο και την ανάδυση του προβλήματος της ελεύθερης βούλησης. Εργάζεται ως καθηγήτρια ξένων γλωσσών ενώ παράλληλα ασχολείται επαγγελματικά με τη μετάφραση. Μεταφράσεις της περιλαμβάνονται στο «Η Επικαιρότητα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας» (Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997) και στο «Για μια φιλοσοφική παιδεία ανθρωπίνων δικαιωμάτων» (Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2005). Από το 2014 συνεργάζεται με το Μαριολοπούλειο-Κανανγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος για τη μετάφραση και επιμέλεια κειμένων στην αγγλική γλώσσα. Πρόσφατα μετέφρασε στην ελληνική γλώσσα το έργο του καθηγητή A.A. Long με τίτλο Νους, Ψυχή και Σώμα στον Αρχαίο Ελληνικό Στοχασμό (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2019).

 

6.  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Master’s Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Τμήμα Φιλοσοφίας), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η Κατερίνα Στεφανοπούλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (νυν Τμήμα Φιλοσοφίας). Ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» του Τομέα Φιλοσοφίας με βαθμό «Άριστα». Η Μεταπτυχιακή διπλωματική της εργασία είχε θέμα «“Η ιδιότητα του πολίτη” στη σκέψη του Αδαμάντιου Κοραή. Συμβολή στην έρευνα των Προλεγομένων». Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών της σπουδών υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών της σπουδών συμμετείχε στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ολοκληρωμένων πρωτογενών ψηφιακών συλλογών ιστορικοφιλοσοφικού περιεχομένου και διαδικτυακής τους προβολής Ελληνομουσείον» του Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την πρόσληψη του Αριστοτέλη στη νεοελληνική σκέψη και τη σύζευξη ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας. Από το 2006 έχει διδάξει στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση τα μαθήματα των Αρχαίων και Νέων Ελληνικών.  Τα τελευταία δύο χρόνια εργάζεται στο Τμήμα Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).