Ελληνική Φιλοσοφία: Αρχαία, Βυζαντινή, Νεώτερη, Σύγχρονη - GPh2021

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
26 Αυγ 2021 έως 4 Σεπ 2021
Σκιάθος

Σημειώσεις και Βιβλιογραφία θα διανεμηθούν στους εκπαιδευόμενους για την παρακολούθηση του ΘΣ, καθώς και για την εκπόνηση της τελικής εργασίας