Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Govart2020

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
23 Αυγ 2020 έως 28 Αυγ 2020
Οινούσσες

University of the Aegean:

Ms Myrto Giakoumaki, socm19057@soc.aegean.gr

Ms Evdoxia Bratsioti, soc16118@soc.aegean.gr

tel.+30.22510.36522 (from Monday to Friday, 10:00am-15.30pm/ Athens Time).