Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Govart2020

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
23 Αυγ 2020 έως 28 Αυγ 2020
Οινούσσες

1st Day (06-07-2020)

 

From

To

Rapporteurs:

 

Subject

Field

09:30

12:30

Prof. Panagiotis Grigoriou

Prof. Pierre Vercauteren

EU Cohesion and Governance

Euopean Institutional & Poitical Aspects

 

12:30

13:30

   

Pause

 

 

 

 

13:30

16:45

 Prof. Michel Catala

Prof. Arnauld Leclerc

European Regions- Development dynamics

EU Regional Policy

Workshop

   

 

 

 

2nd Day (07-7-2020)

 

From

To

Rapporteur (s)

 

Subject

Field

 

09:30

12:30

Dr Constantinos Tsoutsoplidis

 

EU's Seven Years Budget

EU financial functioning

 

 

12:30

13:30

   

Pause

 

 

 

 

 

13:30

16:45

Dr Christoforos kalloniatis

Prof. Georgios Sidiripoulos

EU Cohesion and EU socio-economic actors

Socio-economic Approach

Workshop

   

 

 

 

3rd Day (08-07-2020)

 

From

To

Rapporteur(s)

 

 Subject

Field

09:30

12:30

Em. Prof. Stelios Perrakis

 

EU Cohesion and Human Rights

EU Law

 

 

12:30

13:30

   

Pause

       

 

 

13:30

16:45

Prof. Panagiotis Grigoriou

Prof. Pierre Vercauteren

Regions and EU Decision making Process

Institutional Aspects

Workshop

 

 

 

 

4th Day (09-07-2020)

 

From

To

Rapporteur

 

Subject

Field

09:30

12:30

Prof. Yves Palau

 

Region and Sovereignty in the EU

Political Science

 

 

12:30

13:30

   

Pause

Pause

Διάλλειμα

 

 

 

13:30

16:45

Prof. Sergiu Miscoiu

Michel Catala

EU cohesion & Social Exclusion

Social Sciences

Workshop

 

 

 

20:15

23:00

   

Social Event

Social Event

Dinner

 

 

 

 

5th Day (10-07-2020)

 

From

To

Rapporteur(s)

Subject

Field

09:30

12:30

Prof. Arnauld Leclerc

Governing Europe in the globalisation

Europe and International Relations

 

 

12:30

13:30

   

Pause

       

 

 

13:30

16:45

Prof. Yves Palau

Prof. Sergiu Miscoiu

Nationalism & Regionalism in Europe

Political Science

Workshop

 

 

 

 

6th Day (11-07-2020)

 

From

To

   

Subject

Field

     

09:30

12:30

   

EU Cohesion and the European Future

European Studies

Panel

   

 

 

12:30

13:30

   

Pause

Pause