Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Govart2020

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
23 Αυγ 2020 έως 28 Αυγ 2020
Οινούσσες

A non-refundable fee of 200€ will be payable with each registration.

We will proceed with your registration as soon as we receive your payment.

Registration must be completed no later than June 15th, 2020 at the same time as the submission of the essay.