Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση και Τοπική Ανάπτυξη - INNOVIS2018

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
16 Ιουλ 2018 έως 29 Ιουλ 2018
Νάξος

Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη των θεμάτων τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Νησιωτικότητας και στο σύγχρονο περιβάλλον της κρίσης, της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, και των κοινωνικό-πολιτικών μεταβολών. Εκτός από τις καθημερινές διαλέξεις, οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το θερινό σχολείο θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ερευνητικές εργασίες και σε επιτόπιες έρευνες πεδίου, δίνοντας ένα έντονα βιωματικό χαρακτήρα. Για την εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών από τους φοιτητές θα πραγματοποιούνται καθημερινά εργαστήρια και συναντήσεις με την επίβλεψη των συμμετεχόντων καθηγητών. Οι εργασίες των φοιτητών θα παρουσιασθούν και θα βαθμολογηθούν την τελευταία ημέρα του Θερινού Σχολείου.

Με την υλοποίηση του προτεινόμενου Θερινού Σχολείου καλύπτεται το σημαντικό κενό που υπάρχει στο γνωστικό αντικείμενο της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Τοπικής Ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον Νησιωτικό Χώρο και στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ανάπτυξης και μάλιστα ειδικά στη χώρα μας που ο νησιωτικός χώρος αποτελεί ένα μεγάλο και ευαίσθητο γεωγραφικό χώρο με αρκετές ιδιαιτερότητες, περιορισμούς αλλά και δυνατότητες αξιοποίησης καινοτομιών, ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου.

Η γεωγραφική περιοχή του Αιγαίου που αποτελεί τη φυσική κοιτίδα του νησιωτικού χώρου με τη σύγχρονη παγκόσμια ακτινοβολία της καθίσταται με την ευκαιρία της πραγματοποίησης αυτού του Θερινού Σχολείου και την προβολή που θα έχει στα Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο ως Κέντρο Μελέτης της Νησιωτικότητας και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και στο πλαίσιο της Τοπικής Καινοτομικής Ανάπτυξης.

Με την υλοποίηση του προτεινόμενου Θερινού Σχολείου κατοχυρώνεται η πρωτοπορία στον συντονισμό των ανάλογων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διεπιστημονικής προσέγγισης στο χώρο της Περιφερειακής Νησιωτικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, θεμελιώνονται προοπτικές για μετατροπή του Θερινού Σχολείου σε Θερινό Εργαστήριο είτε ακόμα και σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, στο οποίο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα μπορεί να έχει ισχυρή συνεργασία με τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με το οποίο είχε στο παρελθόν συνεργαστεί (τα προηγούμενα Δεκατέσσερα συνεχή έτη) που μαζί με το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου υλοποίησαν τα προηγούμενα Θερινά Σχολεία στην Πάρο & Νάξο. Κατ’ επέκταση στόχος του Θερινού Σχολείου είναι να υπάρξει συνεργασία με όλες τις συνεργαζόμενες Επιστημονικές Εταιρίες της Νάξου (όπως για παράδειγμα την Εταιρία Φίλων του Λαού, την ΟΝΝΑΣ κ.ά), καθώς επίσης με τις υπόλοιπες Επιστημονικές Εταιρίες της Ελλάδος και κυρίως τις διεθνείς.