Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση και Τοπική Ανάπτυξη - INNOVIS2018

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
16 Ιουλ 2018 έως 29 Ιουλ 2018
Νάξος

Τo Θερινό Σχολείο Νάξου υποστηρίχθηκε από το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος-Παιδείας-Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α) και επίσης την ευγενική χορηγία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Blue Star Ferries.

Τo Θερινό Σχολείο Νάξου έχει εξασφαλίσει την αποδοχή και συνεργασία από τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και από το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος-Παιδείας-Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α) για την παροχή των κατάλληλων εγκαταστάσεων της Σχολής Ουρσουλινών για την διεξαγωγή σεμιναρίων

(http://www.naxos.gr/gr/naxos/sunedriakoi-horoi/article/?aid=898).