Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση και Τοπική Ανάπτυξη - INNOVIS2018

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
16 Ιουλ 2018 έως 29 Ιουλ 2018
Νάξος

Θερινά Σχολεία / 
ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο
Αιγαίου

1η Ημέρα (16-07-2018)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

18:00

20:00

Γεώργιος Κορρές

Ηλίας Κουρλιούρος

Έναρξη Θερινού Σχολείου Νάξου 2018

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

20:00

21:00

Ηλίας Κουρλιούρος

Βασίλης Γαβαλάς

Στρογγυλό Τραπέζι

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

21:00

22:00

Βασίλης Γαβαλας

Σπύρος Αναγνώστου

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών (Workshops)

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

2η Ημέρα (17-07-2018)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

18:00

19:00

Βασίλειος Γαβαλάς

Σπύρος Αναγνώστου

"Το νησιωτικό περιβάλλον ως παράγοντας καθορισμού της γαμήλιας συμπεριφοράς: η περίπτωση των νησιών του Αιγαίου Πελάγους".

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

19:00

20:00

Γεώργιος Κορρές

Αικατερίνη Κόκκινου

«Οικονομική Κρίση, Πολιτιστική Διαχείριση, Εκπαίδευση, και Οικονομική Ανάπτυξη: Η περίπτωση της Ελλάδας στην ΕΕ»,

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

20:00

22:00

Σπύρος Αναγνώστου

Γεώργιος Κορρές

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών (Workshops)

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

3η Ημέρα (18-07-2018)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

10:00

12:00

Μαρία Μιχαηλίδη

Ηλίας Κουρλιούρος

Ανθρώπινο Δυναμικό, Εκπαίδευση & Ανάπτυξη

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

12:00

14:00

Ηλίας Κουρλιούρος

Γεώργιος Κορρές

Στρογγυλό Τραπέζι

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

18:00

22:00

Γεώργιος Κορρές

Σπύρος Αναγνώστου

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών (Workshops)

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

4η Ημέρα (19-07-2018)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

10:00

12:00

Αικατερίνη Κόκκινου

Γεώργιος Κορρές

Περιβαλλοντική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη: Μελέτη Περίπτωσης Blue Smart Growth

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

12:00

13:00

Δέσποινα Διμέλλη

Γεώργιος Κορρές

«Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης»

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

13:00

14:00

Ηλίας Κουρλιούρος

Γεώργιος Κορρές

Στρογγυλό Τραπέζι

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

18:00

22:00

Γεώργιος Κορρές

Σπύρος Αναγνώστου

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών (Workshops)

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

5η Ημέρα (20-07-2018)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

10:00

14:00

Γεώργιος Φώτης

Γεώργιος Κορρές

Εργαστήριο GIS-Γεωγραφίας και Σχεδιασμού του χώρου: Μελέτες Περίπτωσης Περιβαλλοντική & Πολιτιστική Διαχείριση

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

18:00

22:00

Σπύρος Αναγνώστου

Γεώργιος Κορρές

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών (Workshops)

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

6η Ημέρα (21-07-2018)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

10:00

12:00

Ευστρατιος Παπάνης

Ελένη Πρασσά

«Βιωματικές ασκήσεις και εκπαίδευση: Εφαρμογή της Γνωσιακής- Συμπεριφορικής Κατεύθυνσης»

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

12:00

14:00

Ηλίας Κουρλιούρος

Γεώργιος Κορρές

Στρογγυλό Τραπέζι

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

18:00

22:00

Σπύρος Αναγνώστου

Γεώργιος Κορρές

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών (Workshops)

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

7η Ημέρα (22-07-2018)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

10:00

12:00

Ελένη Πρασσά

Ευστρατιος Παπάνης

«Βιωματικές ασκήσεις και εκπαίδευση: Εφαρμογή της Γνωσιακής- Συμπεριφορικής Κατεύθυνσης»

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

12:00

14:00

Γεώργιος Κορρές

Ηλίας Κουρλιούρος

Στρογγυλό Τραπέζι

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

17:00

22:00

Γεώργιος Κορρές

Ηλίας Κουρλιούρος

Εκπαιδευτική Εκδρομή-Ξενάγηση

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

8η Ημέρα (23-07-2018)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

10:00

11:30

Νικήτας Νικιτάκος

Γεώργιος Κορρές

Γαλάζια Ανάπτυξη στις Νησιωτικές Περιοχές

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

11:30

13:00

Λίλα Λεοντίδου

Ηλίας Κουρλιούρος

Αυθόρμητες Πρωτοβουλίες για Τοπική Ανάπτυξη στις Ψηφιακές Κοινωνίες της Μεσογείου

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

13:00

14:00

Αικατερίνη Κόκκινου

Χαράλαμπος Λουκά

Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

18:00

22:00

Σπύρος Αναγνώστου

Γεώργιος Κορρές

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών (Workshops)

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

9η Ημέρα (24-07-2018)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

10:00

11:00

Αθηνά-Μαρία Αρταβάνη

Γεώργιος Κορρές

Ο ρόλος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διαδικασία της τοπικής ανάπτυξης»

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

11:00

12:00

Γεώργιος Κορρές

Σπύρος Αναγνώστου

Στρογγυλό Τραπέζι

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

12:00

13:00

Σπύρος Αναγνώστου

Ηλίας Κουρλιούρος

"Τοπική ιστορική και γεωγραφική παιδεία - Τοπική ανάπτυξη : Η περίπτωση της Λέσβου"

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

13:00

14:00

Ελεωνόρα Κόκκινου

Γεώργιος Κορρές

Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

18:00

22:00

Ελεωνόρα Κόκκινου

Αικατερίνη Κόκκινου

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών (Workshops)

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

10η Ημέρα (25-07-2018)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

10:00

11:00

Εμμανουήλ Λασκαρίδης

Γεώργιος Κορρές

«Νομική προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος»

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

11:00

12:00

Ιάκωβος Ναυπλιωτης

Γεώργιος Κορρές

Πολιτιστική Διαχείριση: Μια Ιστορική Αναδρομή στα Καλαμίτσια-Μέγαρο Ιησουιτών (ιδιοκτησία του Ιδρύματος
Καθολικών "Ο Τίμιος Σταυρός”

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

12:00

14:00

Γεώργιος Γκαντζιάς

Γεώργιος Τσομπάνογλου

Στρογγυλό Τραπέζι

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

18:00

22:00

Σπύρος Αναγνώστου

Γεώργιος Κορρές

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών (Workshops)

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

11η Ημέρα (26-07-2018)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

10:00

11:00

Ευάγγελος Μανωλάς

Γεώργιος Κορρές

Η Φωτογραφίας ως Εργαλείο Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Χώρα-Νάξου 1940-1980

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

12:00

11:00

Γεώργιος Κλήμης

Γεώργιος Κορρές

Πολιτιστική Διαχείριση: Πολιτστικές Βιομηχανίες

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

12:00

14:00

Αικατερίνη Κόκκινου

Ηλίας Κουρλιούρος

Στρογγυλό Τραπέζι

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

18:00

22:00

Γεώργιος Γκαντζιάς

Γεώργιος Κορρές

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών (Workshops)

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

12η Ημέρα (27-07-2018)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

10:00

11:00

Γεώργιος Γκαντζιάς

Ηλίας Καραγιάννης

Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

11:00

12:00

Γεώργιος Γκαντζιάς

Γεώργιος Κορρές

«Το Μοντέλο Δ.Ε.Π.Π.: Δυναμικές Επενδυτικής Πολιτικής στον Πολιτισμό»

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

12:00

13:00

Ηλίας Κουρλιούρος

Γεώργιος Κορρές

Στρογγυλό-Τραπέζι

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

13:00

14:00

Αθανάσιος Παπαδασκαλάπουλος

Ηλίας Κουρλιούρος

Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

18:00

22:00

Σπύρος Αναγνώστου

Γεώργιος Κορρές

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών (Workshops)

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

13η Ημέρα (28-07-2018)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

10:00

11:00

Αθηνά Wallace

Γεώργιος Κορρές

Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

11:00

12:00

Αικατερίνη Νικολαρέα

Ηλίας Κουρλιούρος

Εκπαίδευση, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

12:00

14:00

Γεώργιος Κορρές

Ηλίας Κουρλιούρος

Στρογγυλό Τραπέζι

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

18:00

22:00

Αικατερίνη Νικολαρέα

Γεώργιος Κορρές

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών (Workshops)

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

14η Ημέρα (29-07-2018)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

10:00

13:00

Γεώργιος Κορρές

Ηλίας Κουρλιούρος

Παρουσίαση Ερευνητικών Εργασιών Φοιτητών

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"

13:00

15:00

Ηλίας Κουρλιούρος

Γεώργιος Κορρές

Στρογγυλό Τραπέζι: Συμπεράσματα-Προτάσεις & Πολιτικές από το Θερινό Σχολείο Νάξου 2018 Μανώλης Μαρμαράς

"Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη"