Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση και Τοπική Ανάπτυξη - INNOVIS2018

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
16 Ιουλ 2018 έως 29 Ιουλ 2018
Νάξος
  • Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος Μ. Κορρές, Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Email: gkorres@geo.aegean.gr, Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.geo.aegean.gr/greek/cvs/korres.htm
  • Γαβαλάς Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, EMAIL: bgav@geo.aegean.gr
  • Ηλίας Κουρλιούρος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, EMAIL: hkou@aegean.gr
  • Κόκκινου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Email: k.kokkinou@aegean.gr
  • Τσομπάνογλου Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Email: g.tsobanoglou@soc.aegean.gr