Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομίες και Ολοκληρωμένη Διαχείριση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές - INNOVIS2020

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
27 Ιουλ 2020 έως 9 Αυγ 2020
Νάξος