Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομίες και Ολοκληρωμένη Διαχείριση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές - INNOVIS2020

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
27 Ιουλ 2020 έως 9 Αυγ 2020
Νάξος
  • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Μ. Κορρές, Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Email: gkorres@geo.aegean.gr, Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.geo.aegean.gr/greek/cvs/korres.htm
  • Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναγνώστου Σπύρος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Email: spanagn@geo.aegean.gr
  • Παπάνης Στρατής: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Email: e.papanis@soc.aegean.gr
  • Γαβαλάς Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Email: bgav@geo.aegean.gr
  • Τσομπάνογλου Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Email: g.tsobanoglou@soc.aegean.gr