Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομίες και Ολοκληρωμένη Διαχείριση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές - INNOVIS2020

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
27 Ιουλ 2020 έως 9 Αυγ 2020
Νάξος

Τo Θερινό Σχολείο Νάξου έχει εξασφαλίσει την αποδοχή και συνεργασία από τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδω για την παροχή των κατάλληλων εγκαταστάσεων της Σχολής Ουρσουλινών για την διεξαγωγή σεμιναρίων

(http://www.naxos.gr/gr/naxos/sunedriakoi-horoi/article/?aid=898).

Με την στήριξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής – Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής: Τμήμα Θαλασσίων Θεμάτων και Πολιτισμού και

την Ευγενική Χορηγία του Attica-Group (Blue Star Ferries-Hellenic Seaways & Superfast Ferries)