Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία - LaQualAp2017

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
20 Αυγ 2017 έως 25 Αυγ 2017
Μέτσοβο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Αγαπητοί και αγαπητές,

Το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας προσκαλεί στο 2ο Θερινό Εργαστηριακό Σχολείο: Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία, που θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα 20-25 Αυγούστου 2017 στο Μέτσοβο.  Oι στόχοι του θερινού είναι:

1. Η κατανόηση του χαρακτήρα της κοινωνικής πραγματικότητας και των βασικών αρχών της ποιοτικής μεθοδολογίας της κοινωνικής έρευνας.

2. Η εποπτεία του πεδίου των ποιοτικών μεθόδων στη συγκέντρωση του εμπειρικού υλικού και του ερευνητικού σχεδιασμού στην εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα.

3. Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στην οργάνωση ομάδων εστιασμένης συζήτησης, τη βιογραφική και την αφηγηματική μέθοδο συλλογής εμπειρικού υλικού.

4. Τεχνικές ταξινόμησης και κωδικοποίησης των ποιοτικών δεδομένων της έρευνας με έμφαση τη θεματική ανάλυση και την ανάλυση λόγου.

5. Η ευαισθητοποίηση και εμπέδωση πρακτικών τήρησης κανόνων δεοντολογίας στην κοινωνική και κλινική έρευνα.

 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στο Θερινό Σχολείο έχει ήδη ξεκινήσει και θα λήξει στις 30/06/2017.

Μπορείτε να συμπληρώσετε και υποβάλετε την αίτηση εγγραφής σας ηλεκτρονικά,

μέσω του συνδέσμου «Αίτηση Εγγραφής».

 

Ειλικρινώς

Αναστασία Ζήση,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου