Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία - LaQualAp2017

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
20 Αυγ 2017 έως 25 Αυγ 2017
Μέτσοβο

Στο Θερινό Εργαστηριακό Σχολείο: Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι/ες, φοιτητές/τριες (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, των ιατρικών σχολών, επαγγελματίες και ερευνητές/τριες της ψυχικής υγείας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 30/06/2017.

 

Η αίτηση εγγραφής θα αξιολογηθεί από την επιστημονική-οργανωτική επιτροπή, η οποία και θα ενημερώσει τους επιλεγέντες/είσες έγκαιρα.

 

Οι συμμετέχοντες/ούσες που θα επιλεγούν στο Θερινό Εργαστηριακό Σχολείο θα καταβάλλουν για τη συμμετοχή τους το ποσό των 400 ευρώ χωρίς ημι-διατροφή και 430 ευρώ με ημι-διατροφή. Αναλυτικότερα, στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται η πενθήμερη διαμονή στο ξενοδοχείο με πρωινό, ελαφρύ γεύμα, ημι-διατροφή (κατ’ επιλογή), εκπαίδευση, διαλέξεις και εργαστήρια, και εκπαιδευτικό υλικό.