Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία - LaQualAp2017

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
20 Αυγ 2017 έως 25 Αυγ 2017
Μέτσοβο

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Ημέρα (20/08/2017)

Ώρα

Διάρκεια

Εισηγητής

Θέμα

Κατηγορία

Είδος Συνεδρίας

16:00

2:00

Ζήση Αναστασία

Ορισμοί της Κοινωνικής Πραγματικότητας

Επιστημολογία

Διάλεξη

18:00

00:15

 

 

 

Διάλλειμα

18:15

2:45

Ναγόπουλος Νίκος

Βασικές έννοιες στην Επιστημολογία των Κοινωνικών Ερευνών

Επιστημολογία

Διάλεξη

 

 

2η Ημέρα (21/08/2017)

Ώρα

Διάρκεια

Εισηγητής

Θέμα

Κατηγορία

Είδος Συνεδρίας

9:30

3:00

Ζήση Αναστασία

Ερευνητικός Σχεδιασμός και Ποιοτική Μεθοδολογία

Ποιοτική Μεθοδολογία

Διάλεξη

12:30

00:30

 

 

 

Διάλλειμα

13:00

1:00

Ζήση Αναστασία

Ομάδες εστιασμένης συζήτησης: Εισαγωγή

Ποιοτική Μεθοδολογία

Διάλεξη

16:30

3:30

Ζήση Αναστασία

Ομάδες εστιασμένης συζήτησης: Εργαστήριο

Ποιοτική Μεθοδολογία

Εργαστήριο

 

3η Ημέρα (22/08/2017)

Ώρα

Διάρκεια

Εισηγητής

Θέμα

Κατηγορία

Είδος Συνεδρίας

9:30

3:00

Φίγγου Ευαγγελία

Κριτική Λογοψυχολογία

Ποιοτικές Μέθοδοι-Ανάλυση Λόγου

Διάλεξη

12:30

00:30

 

 

 

Διάλλειμα

13:00

1:00

Φίγγου Ευαγγελία

Ανάλυση Λόγου: Προετοιμασία Εργαστηριακής Άσκησης

Ποιοτικές Μέθοδοι-Ανάλυση Λόγου

Διάλεξη

16:30

3:30

Φίγγου Ευαγγελία

Ανάλυση Λόγου: Εργαστήριο

Ποιοτικές Μέθοδοι: Ανάλυση Λόγου

Εργαστήριο

 

 

4η Ημέρα (23/08/2017)

Ώρα

Διάρκεια

Εισηγητής

Θέμα

Κατηγορία

Είδος Συνεδρίας

9:30

3:00

Ίσαρη Φιλία

Βασικές αρχές της αφηγηματικής μεθόδου

Ποιοτικές Μέθοδοι-Αφηγηματική

Διάλεξη

12:30

00:30

 

 

 

Διάλλειμα

13:00

1:00

Ίσαρη Φιλία

Στάδια θεματικής ανάλυσης

Θεματική Ανάλυση

Διάλεξη

16:30

3:30

Ίσαρη Φιλία

Στάδια θεματικής ανάλυσης: Εργαστήριο

Ποιοτικές Μέθοδοι: Θεματική Ανάλυση

Εργαστήριο

 
 

5η Ημέρα (24/08/2017)

Ώρα

Διάρκεια

Εισηγητής

Θέμα

Κατηγορία

Είδος Συνεδρίας

9:30

3:00

Τσιώλης Γιώργος

Βιογραφική Μέθοδος στις Κοινωνικές Επιστήμες

Ποιοτικές Μέθοδοι: Βιογραφική

Διάλεξη

12:30

00:30

 

 

 

Διάλλειμα

13:00

1:00

Τσιώλης Γιώργος

Βιογραφική Μέθοδος: Στάδια Ανάλυσης

Ποιοτικές Μέθοδοι: Βιογραφική

Διάλεξη

16:30

3:30

Τσιώλης Γιώργος

Ανάλυση Βιογραφικών Συνεντεύξεων

Ποιοτικές Μέθοδοι: Βιογραφική

Εργαστήριο

 

6η Ημέρα (25/08/2017)

Ώρα

Διάρκεια

Εισηγητής

Θέμα

Κατηγορία

Είδος Συνεδρίας

9:00

3:00

Αναγνωστοπούλου Τάνια

Ζητήματα Δεοντολογίας στην Κοινωνική & Κλινική Έρευνα

Δεοντολογία Έρευνας

Workshop

12:30

00:30

 

 

 

Διάλλειμα

13:00

2:00

Αναγνωστοπούλου Τάνια

Ζητήματα Δεοντολογίας στην Κοινωνική & Κλινική Έρευνα

Δεοντολογία Έρευνας

Workshop