Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία - LaQualAp2017

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
20 Αυγ 2017 έως 25 Αυγ 2017
Μέτσοβο

Αναστασία Ζήση

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας

 

Η Αναστασία Ζήση είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή με θέμα την αποασυλοποίηση της Λέρου ως υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης στην Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Birmingham, Ηνωμένο Βασίλειο. Η πολυετής ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στον ερευνητικό σχεδιασμό και τη μεθοδολογία κοινωνικών ερευνών με έμφαση στην κοινότητα, τη διεξαγωγή ατομικών αφηγηματικών συνεντεύξεων, ομάδων εστίασης, έρευνας δράσης, τη θεματική και περιεχομενική ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Είχε την επιστημονική ευθύνη μιας σειράς χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σε αντικείμενα που αφορούν στην κοινότητα και την ψυχική υγεία, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, τη διάγνωση αναγκών και την αποτίμηση ποιότητας ζωής γενικού πληθυσμού αλλά και ομάδων που ζουν σε ιδιάζουσες συνθήκες ζωής. Το 2015 ολοκλήρωσε ως Κύρια Ερευνήτρια στο πλαίσιο του ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι το διεπιστημονικό ερευνητικό έργο που εφάρμοσε κυρίως ποιοτικές μεθόδους: «Κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: δρώντες, συνθήκες ζωής και ιδεολογίες επαγγελματιών». Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και είναι συγγραφέας δύο μονογραφιών που κυκλοφορούν στις εκδόσεις Τυπωθήτω. Η συμβολή της Αναστασίας Ζήση στο θερινό σχολείο αφορά στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στον ερευνητικό σχεδιασμό και τις ομάδες εστιασμένης συζήτησης.

E-mail: A.Zissi@soc.aegean.gr