Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία - LaQualAp2022

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
8 Αυγ 2022 έως 12 Αυγ 2022
Βίτσα Ιωαννίνων

Πληροφορίες

Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης

Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μυτιλήνη, 81100, Ελλάδα

E-mail: LaQualAp2022@aegean.gr

κα Αναστασία Ζήση

Τel: +3022510-36 516

Mob: 6932715278