Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία - LaQualAp2022

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
8 Αυγ 2022 έως 12 Αυγ 2022
Βίτσα Ιωαννίνων

Ο φορέας Επέκεινα Χώρα της Βίτσας διαθέτει τον χώρο της βιβλιοθήκης για τη διεξαγωγή των μαθημάτων και την υλικοτεχνική υποδομή.

Σχετικός σύνδεσμος: https://www.epekeinahora.gr/el/home