Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία - LaQualAp2022

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
8 Αυγ 2022 έως 12 Αυγ 2022
Βίτσα Ιωαννίνων

Στις ακαδημαϊκές παροχές του Θερινού Σχολείου περιλαμβάνεται το εκπαιδευτικό υλικό, οι διαλέξεις και παρουσιάσεις των εισηγητών, καθώς επίσης και η βεβαίωση παρακολούθησης αυτού.