Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία - LaQualAp2022

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
8 Αυγ 2022 έως 12 Αυγ 2022
Βίτσα Ιωαννίνων

1η Ημέρα (08-08-2022)

 

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

10:00

14:00

Αναστασία Ζήση

 

Ποιοτική Μεθοδολογία και Ερευνητικό Σχέδιο

Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας

Διάλεξη

16:00

18:00

Αναστασία Ζήση

 

Ομάδες εστιασμένης συζήτησης

Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας

Διάλεξη

 

2η Ημέρα (09-08-2022)

 

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

10:00

14:00

Μαρία Γκασούκα

Αναστασία Ζήση

Εθνογραφία: Βασικές αρχές

Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας

Διάλεξη

16:00

18:00

Μαρία Γκασούκα

Αναστασία Ζήση

Φεμινιστική Εθνογραφία

Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας

Διάλεξη

 

3η Ημέρα (10-08-2022)

 

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

10:00

14:00

Ευγενία Γεωργάκα

Αναστασία Ζήση

Ανάλυση Λόγου: Εισαγωγή

Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας

Διάλεξη

16:00

18:00

Ευγενία Γεωργάκα

 

Ανάλυση λόγου και Ψυχική Υγεία

Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας

Διάλεξη

 

4η Ημέρα (11-08-2022)

 

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

10:00

14:00

Φιλία Ίσαρη

 

Αφηγηματική ανάλυση: Εισαγωγή

Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας

Διάλεξη

16:00

18:00

Φιλία Ίσαρη

Αναστασία Ζήση

Θεματική Ανάλυση

Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας

Διάλεξη

 

5η Ημέρα (12-08-2022)

 

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

10:00

14:00

Τάνια Αναγνωστοπούλου

Αναστασία Ζήση

Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας

Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας

Διάλεξη

16:00

18:00

Αναστασία Ζήση

Μαρία Γκασούκα

Στοχασμοί στην Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας

Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας

Διάλεξη