Διοικηση Τουρισμού μετά την κρίση – Μεσογειακή προσέγγιση - MaTour2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
21 Μάιος 2015 έως 24 Μάιος 2015
Ρόδος

download

Το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει Θερινό Σχολείο με τίτλο "Managing Tourism after the Crisis - A Mediterranean Perspective" με την ενεργή υποστήριξη της Διεθνούς Ακαδημίας για την Μελέτη του Τουρισμού στη Ρόδο μεταξύ Πέμπτης 21 και Κυριακής 24 Μαΐου 2015.

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η περίοδος μετά το 2008 υπήρξε μια περίοδος κρίσης για πολλές χώρες του κόσμου, και η περιοχή της Μεσογείου δεν αποτελεί εξαίρεση. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, με την μακρόχρονη ανάμειξή τους στο διεθνή τουρισμό, οι χώρες γύρω από τη Μεσόγειο αντιμετώπισαν πολλά παρόμοια θέματα σε σχέση, για παράδειγμα, με τη ζήτηση της αγοράς, τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και την διασφάλιση των επενδύσεων, την ανάπτυξη του προϊόντος και της απασχόλησης. Τώρα που η παγκόσμια οικονομία δείχνει να ανακάμπτει από την οικονομική κρίση, οι ίδιες χώρες εκτιμούν τους πόρους και τις δυνατότητές τους για το μέλλον τους στον τομέα του τουρισμού και αναζητούν τρόπους για την διασφάλιση ή την αποκατάσταση της θέσης τους ως ηγετικοί παγκόσμιοι τουριστικοί προορισμοί. Το παρόν Πρόγραμμα για στελέχη επιχειρήσεων στο χώρο του τουρισμού συγκεντρώνει ως ομιλητές μερικούς από τους κορυφαίους παγκοσμίως ειδικούς επιστήμονες στον τομέα του τουρισμού προκειμένου να συνεργαστούν με στελέχη του τουρισμού από ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου. Οι στόχοι του Προγράμματος είναι:

 

• να διερευνήσει τα βασικά ζητήματα για τον τουρισμό στην περιοχή
• να μοιραστεί τις εμπειρίες και τις εξελίξεις από την περιοχή και από άλλα μέρη του κόσμου
• να προσδιορίσει τις σύγχρονες προκλήσεις και ευκαιρίες για τον τουρισμό της Μεσογείου