Διοικηση Τουρισμού μετά την κρίση – Μεσογειακή προσέγγιση - MaTour2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
21 Μάιος 2015 έως 24 Μάιος 2015
Ρόδος