Ναυτιλιακή Πληροφορική και Αναλυση Μεγάλων Δεδομένων - MaritimeInformatics2020

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
6 Ιουλ 2020 έως 15 Ιουλ 2020
Σύρος

Dear all,

We regret to inform you that, due to the escalation of COVID-19, our summer school will be postponed to 2021.

The health and safety of our students, speakers and sponsors are always our top priority.

After studying and evaluating the announcements, guidance, and news released by relevant national departments, we are sorry to announce that the summer school will have to be postponed.

The organizers