Ναυτιλιακή Πληροφορική και Αναλυση Μεγάλων Δεδομένων - MaritimeInformatics2020

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
6 Ιουλ 2020 έως 15 Ιουλ 2020
Σύρος

The summer school will take place at the facilities of the Department of Product & Systems Design Engineering of the University of the Aegean on Syros.

  • Welcome ice breaker event on the 6th of July
  • The registration will take place at main department’s building ("1st Syros High School" - Room A.1.6).