Ναυτιλιακή Πληροφορική και Αναλυση Μεγάλων Δεδομένων - MaritimeInformatics2020

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
6 Ιουλ 2020 έως 15 Ιουλ 2020
Σύρος

Δημήτρης Ζήσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αλέξανδρος Αρτίκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς