Ναυτιλιακή Πληροφορική και Αναλυση Μεγάλων Δεδομένων - MaritimeInformatics2020

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
6 Ιουλ 2020 έως 15 Ιουλ 2020
Σύρος

500 για εγγραφές μέχρι 1/4/2020, 400 για φοιτητές του Παν. Αιγαίου, IEEE members, Fusion Society

550 μετά 1/4/2020