Σχεδίαση Βιομηχανικών Προϊόντων και τη Ανάπτυξη Δημιουργικών Ιδεών - PRODECT2019

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
1 Ιουλ 2019 έως 8 Ιουλ 2019
Σύρος

All participants of PRODECT 2019 will have a 15% discount for the M.Sc. Program "Integrated Product Design & Innovation".

For more information please visit: http://ipdi.aegean.gr/