Σχεδίαση Βιομηχανικών Προϊόντων και τη Ανάπτυξη Δημιουργικών Ιδεών - PRODECT2019

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
1 Ιουλ 2019 έως 8 Ιουλ 2019
Σύρος