Σχεδίαση Βιομηχανικών Προϊόντων και τη Ανάπτυξη Δημιουργικών Ιδεών - PRODECT2019

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
1 Ιουλ 2019 έως 8 Ιουλ 2019
Σύρος

Photos of Syros

    

   

     

 

Photos of previous course (PRODECT 2017)

Photos of previous course (PRODECT 2015)

Photos of previous course (ACADEM 2014)

Photos of previous course (ACADEM 2013)