Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο: Τρέχουσες Εξελίξεις και Προοπτικές της Αγοράς - STTCAMP2019

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
6 Ιουλ 2019 έως 27 Ιουλ 2019
Χίος

Prof. Seraphim Kapros, Head of the Department of Shipping, Trade and Transport, University of the Aegean

Prof. Helen Thanopoulou, Department of Shipping, Trade and Transport, University of the Aegean

Prof. Maria Lekakou, Department of Shipping, Trade and Transport, University of the Aegean

Assoc. Prof. Maria Lambrou, Department of Shipping, Trade and Transport, University of the Aegean

Ass. Prof. Anna-Maria Kotrikla, Department of Shipping, Trade and Transport, University of the Aegean

Ass. Prof. Dr. Victoria Athanassopoulou, Department of Shipping, Trade and Transport, University of the Aegean

Dr. Loukas Dimitriou, Dept. of Civil and Environmental Engineering, University of Cyprus, Nicosia

Dr. Ioannis Dagkinis, Department of Shipping, Trade and Transport, University of the Aegean

Georgios Georgoulis, Department of Shipping, Trade and Transport, University of the Aegean

Dr. Dimitris Gavalas, Department of Shipping, Trade and Transport, University of the Aegean

Dr. Evangelia Stefanidaki, Department of Shipping, Trade and Transport, University of the Aegean

Michael Tsatsaronis, PhD, Department of Shipping, Trade and Transport, University of the Aegean

Nikos Ganiaris, PhD, Department of Shipping, Trade and Transport, University of the Aegean