Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο: Τρέχουσες Εξελίξεις και Προοπτικές της Αγοράς - STTCAMP2019

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
6 Ιουλ 2019 έως 27 Ιουλ 2019
Χίος

Prof. Seraphim Kapros, Head of the Department of Shipping, Trade and Transport, University of the Aegean

Prof. Helen Thanopoulou, Vice-Rector of Academic Affairs & Quality Assurance, University of the Aegean