Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο: Τρέχουσες Εξελίξεις και Προοπτικές της Αγοράς - STTCAMP2019

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
6 Ιουλ 2019 έως 27 Ιουλ 2019
Χίος

Secretariat: Dimitra Rafteli, e-mail: STTCAMP2019@aegean.gr