Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή - SocViPar2017

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
24 Ιουλ 2017 έως 30 Ιουλ 2017
Πήλιο

Συμμετέχοντες- ουσες

Στο Πειραματικό Θερινό Σχολείο: Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή δύνανται να συμμετέχουν απόφοιτοι/ες, φοιτητές/τριες (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) είτε από τις κοινωνικές ή/ και ανθρωπιστικές επιστήμες ή/και από καλλιτεχνικές σπουδές ή σπουδές στον κινηματόγραφο και ερευνητές/ τριες.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 30/06/2017.

 

Η αίτηση εγγραφής θα αξιολογηθεί από την επιστημονική-οργανωτική επιτροπή, η οποία και θα ενημερώσει τους επιλεγέντες/είσες έγκαιρα.

 

Οι συμμετέχοντες/ούσες που θα επιλεγούν στο Πειραματικό Θερινό Σχολείο θα καταβάλλουν για τη συμμετοχή τους το ποσό των 300 ευρώ.

Αναλυτικότερα, στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται η διαμονή στο ξενοδοχείο (6 διανυκτερεύσεις), ελαφρύ γεύμα, εκπαίδευση, διαλέξεις και εργαστήρια, και εκπαιδευτικό υλικό.