Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή - SocViPar2017

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
24 Ιουλ 2017 έως 30 Ιουλ 2017
Πήλιο

Ευχαριστίες

Το Θερινό Σχολείο "Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή" και η Επιστημονική Υπεύθυνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αναστασία Ζήση, ευχαριστούν θερμά την Περιφέρεια Μαγνησίας για την φιλόξενη υποδοχή, όπως και την Blue Star Ferries για την οικονομική συνδρομή της μετακίνησης των εισηγητών του σχολείου.