Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή - SocViPar2017

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
24 Ιουλ 2017 έως 30 Ιουλ 2017
Πήλιο

Η Αναστασία Ζήση είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή με θέμα την αποασυλοποίηση της Λέρου ως υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης στην Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Birmingham, Ηνωμένο Βασίλειο. Η πολυετής ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στον ερευνητικό σχεδιασμό και τη μεθοδολογία κοινωνικών ερευνών με έμφαση στην κοινότητα, τη διεξαγωγή ατομικών αφηγηματικών συνεντεύξεων, ομάδων εστίασης, έρευνας δράσης, τη θεματική και περιεχομενική ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Είχε την επιστημονική ευθύνη μιας σειράς χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σε αντικείμενα που αφορούν στην κοινότητα και την ψυχική υγεία, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, τη διάγνωση αναγκών και την αποτίμηση ποιότητας ζωής γενικού πληθυσμού αλλά και ομάδων που ζουν σε ιδιάζουσες συνθήκες ζωής. Το 2015 ολοκλήρωσε ως Κύρια Ερευνήτρια στο πλαίσιο του ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι το διεπιστημονικό ερευνητικό έργο που εφάρμοσε κυρίως ποιοτικές μεθόδους: «Κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: δρώντες, συνθήκες ζωής και ιδεολογίες επαγγελματιών». Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και είναι συγγραφέας δύο μονογραφιών που κυκλοφορούν στις εκδόσεις Τυπωθήτω.  Η συμβολή της Αναστασίας Ζήση στο θερινό σχολείο αφορά στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ ουσών στην Συμμετοχική Έρευνα Δράσης.

 

Ο Σωτήρης Χτούρης είναι Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης. Διευθυντής και επιστημονικός υπεύθυνος σε προγράμματα ερευνητικής αριστείας (In4Youth 2012-2105) και συνεργαζόμενος εταίρος σε ευρωπαϊκά και άλλα διεθνή ευρωπαϊκά δίκτυα. Οι πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες με την χρήση ποιοτικών μεθόδων αναφέρονται σε θέματα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των νέων, και στις ροές και την κοινωνικής ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών. Η συμβολή του στο θερινό σχολείο θα είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της Συμμετοχικής Μεθοδολογίας στην Κοινωνική Έρευνα και η υλοποίηση workshop σχετικά με τη Συμμετοχική Έρευνα Δράσης.

 

 

Ο Δημήτρης Παπαγεωργίου είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα  επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε θεωρητικά, μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα που συνδέονται με μορφές και εκδοχές «αφηγήσεων» με πολιτιστικό περιεχόμενο, με έμφαση στα σενάρια παρουσιάσεων με τη χρήση νέων τεχνολογιών και μέσων. Σε αυτό το πλαίσιο έχει ασχοληθεί (και) με την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, μεταξύ των οποίων και ντοκιμαντέρ, όπως το «Κακογιάννης: Ένας σημαντικός Έλληνας δημιουργός», ή το «Janus’ Legacy: Refugee passage to Europe». Η συμβολή του στο θερινό σχολείο θα είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ ουσών στην Κριτική Οπτική Αναπαράσταση και η Χρήση Οπτικοακουστικών Μέσων στην παρουσίαση πολιτιστικών δρώμενων.

 

 

Η Μαρία Γκασούκα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαογραφίας και Φύλου του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και πρώην Αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης-Διευθύντρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης. Είναι συγγραφέας έντεκα βιβλίων στο πεδίο του Φύλου και του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης και της Απασχόλησης. Έχει δημοσιεύσει πλήθος σχετικών επιστημονικών άρθρων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ενώ κείμενα της έχουν μεταφραστεί στα Τουρκικά και στα Ισπανικά. Έχει σχεδιάσει, υλοποιήσει και αξιολογήσει σημαντικό αριθμό έμφυλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. Είναι η συντάκτρια του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2007-2013» της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι η συγγραφέας των «Οδηγών Χρήσης μη Σεξιστικής Γλώσσας  στα  Δημόσια  Έγγραφα» της Ελλάδας και της Κύπρου, οι οποίοι προέκυψαν από έρευνες και στις δύο χώρες. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας «ΑΙΓΑΙΟ 50-50 Ισόρροπη Συμμετοχή» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Επιστημονικής Επιτροπής του Παρατηρητήριου Ισότητας Κύπρου (ΠΙΚ). Η συμβολή της στο θερινό σχολείο θα είναι η Εισαγωγή στην Εθνογραφική Μέθοδο και η παρουσίαση της Φεμινιστικής Εθνογραφίας.

 

Ο Χρήστος Μπακάλης είναι Κοινωνικός Ανθρωπολόγος με διδακτορικό στην Κοινωνιολογία. Σήμερα εργάζεται ως μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το 1997 συμμετέχει σε ερευνητικές δράσεις και προγράμματα του Εργαστηρίου Κοινωνικής & Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Π.Ψ.Τ.) του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι Κοινωνιολογία του Πολιτισμού και Πολιτισμικά Δίκτυα. Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο εστιάζει στην κοινωνική οργάνωση του χώρου και στη μελέτη των δικτύων (κοινωνικών, πολιτισμικών, τεχνολογικών) ως προς τον ρόλο τους στη διαμόρφωση του πολιτισμικού περιβάλλοντος. Μελετά το ζήτημα του κοινωνικού και πολιτισμικού μετασχηματισμού μέσα από δεδομένα εμπειρικής έρευνας και τη συλλογή τεκμηρίων, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Πατρών και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συμβολή του στο θερινό σχολείο θα είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ ουσών στην Φωτογραφία και έρευνα τεκμηρίωσης.

 

 

 

Ο Γιώργος Νικολακάκης είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν (μεταξύ άλλων και) στο πεδίο της Οπτικής Ανθρωπολογίας. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην έρευνα πεδίου για την καταγραφή και ανάδειξη όψεων και εκδοχών πολιτισμικών πρακτικών με τη χρήση Οπτικοακουστικών Μέσων και Τεχνικών. Έχει συνεργαστεί συστηματικά με σκηνοθέτες ως υπεύθυνος της έρευνας πεδίου για την παραγωγή ντοκιμαντέρ, όπως για παράδειγμα με τον Στ. Ψυλλάκη για το «Μυστικό» (1993). Η συμβολή του στο θερινό σχολείο θα είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ ουσών στην Οπτική Εθνογραφία: Βασικές Αρχές & Μέθοδοι και στην Τεκμηρίωση & Ντοκυμαντέρ.

 

Ο Χάρης Ασημόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας στην Ψυχική Υγεία, Αντιπρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Κοινωνική Εργασία με δύο κατευθύνσεις: α) Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά , Εφήβους κα Οικογένειες - β) Κοινοτική Εργασία.Είναι απόφοιτος Κοινωνικής Εργασίας και Διδάκτορας του Παν/μιου Bradford  της  Αγγλίας. Εργάστηκε ως κοινωνικός λειτουργός στην Παν/μιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία στην Αθήνα και για πολλά έτη ήταν υπεύθυνος της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Εφήβων (Κ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) της Κλινικής. Δραστηριοποιήθηκε ενεργά στην ανάπτυξη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα με ενεργό ρόλο σε παρεμβάσεις από-ιδρυματισμού στο ΠΙΚΠΑ της Λέρου (Πρόγραμμα από-ιδρυματισμού ΠΙΚΠΑ Λέρου, 1990 - 1995) και στην δημιουργία σύγχρονων μονάδων κοινοτικής φροντίδας ψυχικά ασθενών στην κοινότητα (Ξενώνες: Θέτις, Αριάδνη, Οδυσσέας, 1995 – 2008) και σύγχρονων μονάδων κοινοτικής φροντίδας για παιδιά και εφήβους με προβλήματα ψυχικής υγείας (Ξενώνες:  Ίρις και  Μελία, Κέντρο Ημέρας Εφήβων Ωρίωνας, 2004 – 2008). Συμμετείχε σε προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων (Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας Μουσουλμανοπαίδων Θράκης, 2002 -2004, Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας Παιδιών Πυρόπληκτων Περιοχών, 2007 - 2009, Διακρατικά και Εθνικά Προγράμματα Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Εκφοβισμού στο Σχολείο, 2006 - 2013) και είναι επιστημονικά υπεύθυνος του Προγράμματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ρομά Δυτικής Αττικής (2016-2017, ΤΕΙ Αθήνας και περιφέρεια Αττικής). Έχει συμμετάσχει σε πολλά ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, προγράμματα έρευνας-παρέμβασης και εκπαιδευτικά προγράμματα. Το επιστημονικό και ερευνητικό του έργο εστιάζει σε θέματα κοινωνικής εργασίας και ψυχικής υγείας, από-ιδρυματισμού και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης μονάδων ψυχοκοινωνικής φροντίδας, προαγωγής και πρόληψης της ψυχικής υγείας παιδιών. Το έργο του έχει δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και είναι συγγραφέας του βιβλίου «Η καθημερινή ζωή στο ψυχιατρείο: Μορφές ιδρυματισμού και ιδρυματικής κακοποίησης», Εκδόσεις Καστανιώτη. Η συμβολή του στο θερινό σχολείο θα είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ ουσών στην Συμμετοχική Παρατήρηση στο Ψυχιατρικό Πεδίο και στις Τεχνικές Συμμετοχικής Παρατήρησης.

 

 

Ο Άγγελος Κοβότσος έχει γράψει και σκηνοθετήσει πάνω από 200 ντοκιμαντέρ για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ταινίες του έχουν βραβευτεί σε φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιλεκτικά αναφέρουμε: 2006 : «Έβγα ήλιε, κάτσε ήλιε» (βραβείο καλύτερου σεναρίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου), 2009: «Η οχιά της Μήλου», συμπαραγωγή ΕΡΤ / EBU), 2012: «Ενκαρδία, η πέτρα που χορεύει», (βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ 1ου φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στο Βερολίνο, βραβείο κοινού στο 14ο φεστιβάλ ελληνικού ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 2012, τιμητική διάκριση στο Festival del Cinema del Reale, La Specchia, Italy 2012), 2013: «Καιρός για ήρωες» (Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2014 – επίσημη συμμετοχή), 2014: «David Kennedy, σμιλεύοντας τη ζωή» (Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2015 – επίσημη συμμετοχή), 2016 «Το πεδίο του Άρεος, η γιαγιά Νισσά κι ο Αλή». 2017: Το τελευταίο του μεγάλου  μήκους ντοκιμαντέρ «String-less» τιμήθηκε με το βραβείο κοινού στο 19ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Επίσης διδάσκει ντοκιμαντέρ σε σεμινάρια, πανεπιστήμια και κινηματογραφικές σχολές. Τα δυο τελευταία χρόνια συνεργάζεται με το Story Doc.