Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή - SocViPar2017

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
24 Ιουλ 2017 έως 30 Ιουλ 2017
Πήλιο

Πληροφορίες

Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης Τμήμα Κοινωνιολογίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μυτιλήνη

81132, Ελλάδα

E-mail: SocViPar2017@aegean.gr

Κα Αναστασία Ζήση

Τel: +3022510-36 516, 36525

Mob: 6932715278

Fax: +302251036509