Συμβουλευτική, Εκπαίδευση και Ετερότητα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
19 Ιουν 2019 έως 26 Ιουν 2019
Λέσβος

1η Ημέρα (Τετάρτη 19-06-2019)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Θέμα

Τύπος

10:00

11:00

Παπάνης Ευστράτιος

Εισαγωγή στο Θερινό Σχολείο Πλωμαρίου2019: Ανάλυση Θεματικών Ενοτήτων

Διάλεξη

11:00

14:00

Παναγιώτης Γρηγορίου

Η ετερότητα στην εκπαίδευση σαν έκφραση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο θεσμικό και πολιτικό πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διάλεξη

16.00

20.00

Aνδρομάχη Μπούνα

Κατασκευάζοντας έμφυλες ταυτότητες στην οικογένεια και το σχολείο

Διάλεξη

2η Ημέρα (Πέμπτη 20-06-2019)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Θέμα

Τύπος

10:00

14:00

Στέλλα Σπύρου

Αποτελεσματική επικοινωνία στο Συνδιαλέγεσθαι

Διάλεξη

16:00

20:00

Ευτυχία Γιακουμή

Μαρίνα

Βυνιχάκη

Η τέχνη της επικοινωνίας - Βιωματικό

Βιωματικό Σεμινάριο

 

 

          

 

 

 

 

3η Ημέρα (Παρασκευή 21-06-2019)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Θέμα

Τύπος

10:00

12:00

Αγγελική Σαντή

Βαλάντω Χρήστου

Πέρσα Σάββα

Ελένη Σάββα

Η ισότητα στην εκπαίδευση και την εργασία

Διάλεξη

12:00

14:00

Αγγελική Σαντή

Βαλάντω Χρήστου

Πέρσα Σάββα

Ελένη Σάββα

Ετερότητα στα ΜΜΕ

Διάλεξη

16:00

20:00

Αναστασία Βαρσαμοπούλου

Συμβουλευτική ατόμων με αναπηρία 

Διάλεξη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4η Ημέρα (Σάββατο 22-06-2019)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Θέμα

Τύπος

10:00

14:00

 Χρήστος Ψάλτης

Η ψυχολογική διάσταση του σχολικού εκφοβισμού: ορισμός- μορφές- χαρακτηριστικά- αντιμετώπιση

Διάλεξη

16:00

20:00

Νίκος Μουράτογλου

Οικογενειακή Συμβουλευτική

Διάλεξη

 

 

 

 

                  

5η Ημέρα (Κυριακή 23-06-2019)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Θέμα

Τύπος

10.00

14.00

Σωτηρία Καρολίδου

Κοινωνικός αποκλεισμός, ένταξη και συμπερίληψη

Διάλεξη

16.00

17.15

Ευστράτιος Παπάνης

Σοφία Πακλατζογλου

 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Θρησκευτική Ταυτότητα και Ετερότητα στο ελληνικό σχολείο

Διάλεξη

17:15

18:30

Ευστράτιος Παπάνης

Ελένα Πρασσά

Συμβουλευτική οικογενειών ατόμων με αναπηρία

Διάλεξη

18:30

20:00

Ευστράτιος Παπάνης

Ειρήνη Καραμπάση

Ολική ποιότητα στην εκπαίδευση για την ένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Διάλεξη

21.00

23.00

Κυρικάκη Εφη

Εκπαιδεύοντας Συμβούλους

Βιωματικό Σεμινάριο

6η Ημέρα (Δευτέρα 24-06-2019)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Θέμα

Τύπος

10:00

14:00

Αικατερίνη Κόκκινου - Γεώργιος Κορρές

Προετοιμασία Ερευνητικών Εργασιών

 Workshop

16:00

20:00

Ελευθερία Κοζιώκου

Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Συμβουλευτική

Διάλεξη

21.00

23.00

Κωστής Σταματόπουλος

Μάθηση μέσω περιπέτειας

Βιωματικό Σεμινάριο

7η Ημέρα (Τρίτη 25-06-2019)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Θέμα

Τύπος

10:00

12:00

 Παναγιώτης Τσουκαρέλλης

Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής

Βιωματικό Σεμινάριο

12.00

14.00

Έφη Κυρικάκη

Εκπαιδεύοντας Συμβούλος

Βιωματικό Σεμινάριο

16:00

20:00

Κωστής Σταματόπουλος

Adventure training

Βιωματικό Σεμινάριο

8η Ημέρα (Τετάρτη 26-06-2019)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Θέμα

Τύπος

10:00

14:00

 Σοφία Πακλατζόγλου

Ειρήνη Καραμπάση

Παρουσιάσεις Εργασιών: "Συμβουλευτική Εκπαίδευση και Ετερότητα"

Workshop

16.00

18.00

Παπάνης Ευστράτιος

Έλενα Πρασσά

Σύνοψη Συμπερασμάτων και Κλείσιμο Εργασιών-Θερινού Σχολείου “Συμβουλευτική Εκπαίδευση και Ετερότητα”

Συζήτηση - Συμπεράσματα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από σημειώσεις των μαθημάτων, λίστες βιβλιογραφίας, επιστημονικά άρθρα καθώς και σύντομα αποσπάσματα από τις διαφάνειες οι οποίες θα προβάλλονται από τον κάθε ομιλητή. Η διανομή του εκπαιδευτικού υλικού θα γίνει σε ηλεκτρονική μορφή με την υποστήριξη των επιστημονικών υπευθύνων.

Για την εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών που θα γίνουν από τους φοιτητές θα πραγματοποιούνται καθημερινά εργαστήρια και συναντήσεις με την επίβλεψη των συμμετεχόντων καθηγητών. Οι εργασίες των φοιτητών θα παρουσιασθούν και θα βαθμολογηθούν την τελευταία ημέρα του Θερινού Σχολείου στις 27.06.2019, σε panel κριτών αποτελούμενο από ακαδημαϊκούς δασκάλους, στελέχη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διδάσκοντες καθηγητές και επιστήμονες του Θερινού Σχολείου.